• Tháng Bảy 3, 2015
  • Chưa được phân loại

Probiotics là một trong hầu hết nói về bổ sung trên thị trường hiện nay, nhưng không phải ai hiểu được tầm quan trọng của vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh. Phục hưng đã tạo ra một trong các chế phẩm sinh học toàn diện và mạnh mẽ nhất trên thị trường. Mỗi viên nang chứa 121+ tỷ nền văn hóa probiotic trực tiếp từ tất cả các chủng lớn của probiotic để đảm bảo cơ thể bạn nhận probiotic toàn diện nhất trên thị trường. GUT RENEW chứa hàng tỷ Bifido ngoài nền văn hóa lacto để phù hợp chặt chẽ hơn hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Công thức đầy đủ sẽ giúp hỗ trợ một ruột khỏe mạnh lớn, nơi loại trừ xảy ra và ruột non mà sự hấp thụ chất dinh dưỡng và tiêu hóa khỏe mạnh xảy ra.
Dưới đây là một video tốt giải thích những lợi ích của chế phẩm sinh học và một số triệu chứng có thể cho bạn biết đó là thời gian để thêm chúng vào chế độ ăn uống của bạn.