• Tháng Bảy 3, 2015
  • Chưa được phân loại
Các sợi của công ty chúng tôi được xây dựng xung quanh làm cho một sự khác biệt trong cuộc sống của những người chúng ta tiếp xúc với. Điều này bắt đầu với các sản phẩm chúng tôi phát triển và tăng cường sức khỏe của khách hàng của chúng tôi và tiếp tục
với cấu trúc của công ty chúng tôi và những người chúng ta nhân viên. Chúng tôi đã cơ cấu công ty chúng tôi như là một loại mới của thực thể gọi là B-Corp. Phục hưng được chứng nhận bởi các phòng thí nghiệm B phi lợi nhuận để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các hoạt động xã hội và môi trường, trách nhiệm giải trình và tính minh bạch. Hôm nay, làm sống lại là một phần của một số lượng lớn các công ty làm việc cùng nhau hướng tới một mục tiêu thống nhất: để xác định lại thành công trong kinh doanh

.