Sau 10 năm sống với nỗi đau, tôi đang chơi golf một lần nữa mà không đau đớn và đã tìm thấy rằng mức năng lượng mà tôi đã bị mất tích trong nhiều năm qua.