• Tháng Bảy 3, 2015
  • Chưa được phân loại

GMO (hoặc “các sinh vật biến đổi gen”) được sinh vật mà vật liệu di truyền đã được chế tác nhân tạo trong phòng thí nghiệm thông qua kỹ thuật di truyền, hoặc GE sống. Khoa học tương đối mới này tạo ra sự kết hợp không ổn định của nhà máy, động vật, vi khuẩn và các gen của virus mà không xảy ra trong tự nhiên hoặc thông qua các phương pháp lai giống truyền thống.

Hầu như tất cả các GMOs thương mại được thiết kế để chịu được áp dụng trực tiếp của thuốc diệt cỏ và / hoặc để sản xuất thuốc diệt côn trùng. Mặc dù lời hứa ngành CNSH, không ai trong số những đặc điểm GMO hiện nay trên
thị trường đề nghị tăng năng suất, khả năng chịu hạn, dinh dưỡng nâng cao, hoặc bất kỳ lợi ích người tiêu dùng khác.

Trong khi đó, một cơ thể đang phát triển của chứng cứ kết nối GMOs với vấn đề sức khỏe, thiệt hại về môi trường và vi phạm của người nông dân và người tiêu dùng quyền.

LÀ GMOS SAFE?
GMOs là không an toàn và không cần thiết. Hầu hết các quốc gia phát triển không cân nhắc GMOs để được an toàn. Trong hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm Úc, Nhật Bản, và tất cả các nước trong Liên minh châu Âu, có những hạn chế đáng kể hoặc cấm hoàn toàn việc sản xuất và bán hàng của GMOs.
Tại Mỹ, chính phủ đã phê duyệt GMOs dựa trên các nghiên cứu được tiến hành bởi các tập đoàn cùng đã tạo ra chúng và lợi nhuận từ bán hàng của họ. Càng ngày, người Mỹ đang quyết vấn đề của chính họ
tay và lựa chọn để chọn ra các thí nghiệm GMO.

HỖ TRỢ LÂM SÀNG
Ấn bản thứ hai của GMO thần thoại và sự thật, đồng tác giả của các kỹ sư di truyền, tiến sĩ John Fagan và Tiến sĩ Michael Antoniou và nhà nghiên cứu Claire Robinson, được phát hành vào ngày 09 tháng 5 20 4 như là một kiểm tra
những tuyên bố về an toàn và hiệu quả của GMOs. Tài liệu này được chuẩn bị bởi các nhà nghiên cứu ưu việt và các nhà khoa học trong không gian này.
Ấn bản thứ hai sau khi công bố hai năm trước của các ấn bản đầu tiên, được tải về 20.000 lần chỉ một vài tuần sau khi công bố và đã được đọc trực tuyến bằng nhiều lần mà nhiều du khách. Tại 330 trang, phiên bản mới là gần ba lần chiều dài của bản gốc và tóm tắt nhiều nghiên cứu mới. Một tài liệu tóm tắt, gọi là “0 Lý do Chúng tôi Không Cần GM thực phẩm” là một bản tóm tắt đơn giản đọc hỗ trợ loại bỏ GMO từ thực phẩm & amp; nguồn bổ sung.